COVID-19 
OBAVIJEST PACIJENTIMA
Pročitajte
Asset 1
POLICA PRIVATNOSTI

Poliklinika GINEKO Centar – Poliklinika za ginekologiju, opstetriciju i pedijatriju cijeni vašu privatnost pa stoga pridajemo osobiti značaj zaštiti vaših osobnih podataka.

Ovim dokumentom želimo pojasniti koje osobne podatke obrađujemo i zašto to činimo te kako se odnosimo prema obrađenim osobnim podacima.

Vaše podatke prikupljamo i obrađujemo isključivo u svrhu kvalitetnog pružanja naših usluga, na zakonit, pošten i transparentan način.
Obrađujemo samo one podatke koji su nužni za pružanje pojedine usluge, vodeći računa o njihovoj primjerenoj zaštiti.
Takvi osobni podaci prvenstveno se odnose na fizičke osobe s kojima imamo poslovni odnos ili legitimni interes, odnosno jasnu i nedvojbenu privolu (ako ne postoji druga osnova) da ih kontaktiramo (kupci, klijenti, dobavljači, poslovni partneri, zaposlenici i sl.).
Vaše osobne podatke brišemo kada prestane potreba za obradom vaših osobnih podataka i nema više pravnih osnova za čuvanje.
Osobne podatke uvijek obrađujemo u skladu s našim temeljnim vrijednostima i načelima, ovom politikom privatnosti, važećim europskim i hrvatskim propisima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka.
Ova se politika privatnosti jednako odnosi na osobne podatke u elektroničkom obliku, kao i na osobne podatke u tiskanom (papirnatom) obliku, neovisno o tome da li je riječ o ispisu elektroničkog zapisa.

VODITELJ OBRADE
Poliklinika GINEKO Centar
OIB: 85723409574
Ulica Gjure Szaba 1a
10000 Zagreb
Telefon: 01-6666-633
E-mail: info@ginekocentar.hr

NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Sukladno uredbi (EU) 2016/679 kao i zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) vaše osobne podatke isključivo obrađujemo:
• zakonito, pošteno i transparentno,
• u posebne, točno određene i zakonite svrhe,
• koristeći samo točne, ažurne, primjerene i relevantne podatke koji su ograničeni na svrhu u koju se obrađuju,
• samo onoliko dugo koliko je potrebno radi ostvarenja svrhe obrade i
• štiteći ih od bilo kakve neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.
Osobne podatke mlađih od 16 godina obrađujemo isključivo na temelju privole roditelja ili skrbnika i samo u onoj mjeri i opsegu u kojem je privola dana. Prema takvim podacima se odnosimo sa osobitom pažnjom.
U slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, Poliklinika GINEKO Centar obavijestit će nadzorno tijelo i pojedinaca (izravno ili ekvivalentnom mjerom obavještavanja) o povredi osobnih podataka, osim ako je Poliklinika GINEKO Centar poduzela odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite i te su mjere primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, odnosno ako je Poliklinika GINEKO Centar poduzela naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode pojedinaca.

POJMOVI

U ovim Pravilima privatnosti, među ostalima, koristimo i sljedeće pojmove:

Osobni podaci
Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Obrada
Obrada je bilo koji postupak ili skup postupaka primjenjivih na osobne podatke, bilo da se radi o automatiziranim procesima kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, vađenje, pregled, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, širenje ili stavljanje na raspolaganje, poravnavanje, ograničavanje, brisanje ili uništenje.

Ograničenje obrade
Ograničenje obrade označavanje je spremljenih osobnih podataka s ciljem da se ograniči njihova obrada u budućnosti.

Profiliranje
Profiliranje je bilo koji način automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja osobnih podataka kako bi se utvrdile osobne sklonosti fizičke osobe, točnije kako bi se analizirali i previdjeli aspekti uspješnosti na poslu, ekonomske situacije, zdravlja, osobnih preferencija, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lociranja i kretanja svake pojedine fizičke osobe.

Voditelj obrade osobnih podataka
Voditelj obrade osobnih podataka ili osoba zadužena kao voditelj obrade osobnih podataka je svaka fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo koje samo ili u suradnji s drugima određuje svrhu i način obrade osobnih podataka; na mjestima gdje je svrha i način obrade osobnih podataka uređen zakonodavstvom države članice EU, kriterij za izbor voditelja obrade bit će pod ingerencijom zakonodavstva države članice EU.

Izvršitelj obrade osobnih podataka
Izvršitelj obrade osobnih podataka je fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo koje vrši obradu osobnih podataka u ime voditelja obrade osobnih podataka.

Privola
Privola pojedinaca svaka je točno određena, informirana i nedvosmislena indikacija pojedinčeve želje po kojoj on ili ona putem izjave ili jasne potvrdne radnje izražava pristanak na obradu osobnih podataka koji su vezani za njega ili nju.

PRAVA POJEDINCA

Pravo na informiranost
Pojedinac ima pravo primiti jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako Poliklinika GINEKO centar upotrebljava njegove osobne podatke.

Pravo pristupa
Pojedinac ima pravo pristupiti svojim osobnim podacima koje je dao Poliklinici GINEKO Centar, uz propisana ograničenja.

Pravo na ispravak
Pojedinac ima pravo zatražiti ispravak i/ili dopunu osobnih podataka.

Pravo na brisanje/pravo na zaborav
Pojedinac ima pravo tražiti brisanje ili uklanjanje osobnih podataka, kada povuče privolu kao jedinu osnovu obrade, kada interes zaštite privatnosti pojedinaca preteže nad legitimnim interesom Poliklinike GINEKO Centar za obradu te u slučaju eventualne nezakonite obrade.

Pravo na brisanje i/ili uklanjanje
osobnih podataka nije apsolutno pravo jer Poliklinika GINEKO Centar može imati pravne ili legitimne osnove za zadržavanje osobnih podataka pojedinaca.

Pravo na prigovor
Pojedinac ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se obrađuju na temelju javnog interesa ili legitimnih interesa uključujući izradu profila.

Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu
Pojedinac ima pravo obratiti se Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) i pravo na podnošenje pritužbe o zaštiti podataka i načinu provedbe ove Politike zaštite osobnih podataka.
Prije podnošenja pritužbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka, pojedinac je slobodan obratiti se Voditelju obrade sa svim pitanjima u vezi obrade njegovih osobnih podataka i zaštite njegovih prava.

Pravo ograničenja
Pojedinac ima pravo zatražiti ograničenje obrade njegovih podataka. Ovo pravo ograničava obradu podataka pojedinaca, što znači da ih Poliklinika GINEKO Centar može pohranjivati, ali ih ne može upotrebljavati niti dodatno obrađivati.

Za sva prava i način njihova ostvarenja pojedinac se može obratiti Voditelju obrade na gore navedene adrese.

MOGUĆNOST KONTAKTA PUTEM WEB STRANICE
Web stranica voditelja obrade osobnih podataka sadrži informacije koje omogućuju brz kontakt putem elektronskih medija kao i direktnu komunikaciju koja uključuje i adresu e-pošte. Ako pojedinac kontaktira voditelja obrade osobnih podataka putem e-pošte ili kontaktnog obrasca preneseni osobni podaci se automatski spremaju samo na poslužitelju elektronske pošte. Osobni podaci preneseni dobrovoljno od strane pojedinaca prema voditelju obrade osobnih podataka automatski se pohranjuju u svrhu obrade ili daljnje komunikacije s pojedincem. Ne postoji prijenos ove vrste osobnih podataka prema trećoj strani niti se koriste za profiliranje korisnika.

KOLAČIĆI (eng. Cookie)

Kolačići se mogu koristiti na Poliklinika GINEKO Centar internet stranici na razne načine npr. kako bi internet stranica Poliklinika GINEKO Centar funkcionirala, za analizu prometa odnosno za omogućavanje komunikacije između pojedinca i Poliklinike GINEKO Centar.
Kolačić je podatak male veličine koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da „zapamti“ akcije posjetitelja iz prethodnih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati ili u pregledniku postaviti zabranu pohrane istih. Najčešći razlozi korištenja kolačića su: identifikacija posjetitelja, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje.

Kolačići se mogu klasificirati kao:
Privremeni kolačići (Session cookies) - pohranjuju se na računalu, te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Omogućuju internetskoj stranici da dobije privremene podatke, poput slanja emaila.

Trajni kolačići (Persistent cookies) - Ostaju u vašem web pregledniku i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka. Poliklinika GINEKO Centar koristi trajne kolačiće kako bi olakšali pristup informacijama vezanim za COVID 19 i slične važne zdravstvene obavijesti.

Kolačić od prve strane - oni dolaze s web stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju web stranicama da spreme podatke koji se koriste kada korisnik ponovno posjeti web stranicu. Kolačići od treće strane - postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google Analytics i AdWords).
Ovi kolačići nisu postavljeni od strane Poliklinika GINEKO Centar te najčešće služe kao pomoć pri tumačenju ponašanja korisnika i marketinške svrhe.

Koje su Vam opcije dostupne?
U postavkama pretraživača kao što su internet Explorer, Safari, Firefox ili Chrome možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti a koje ćete odbiti. Mjesto na kojem možete pronaći postavke ovisi o vrsti vašeg pretraživača. Putem opcije „pomoć“ u vašem pretraživaču pronađite postavke koje trebate.
Ako odaberete opciju da ne želite prihvatiti određene kolačiće, možda nećete moći koristiti određene funkcije na internet stranici Poliklinika GINEKO Centar.
kontakt-Asset 16

Radno vrijeme

7:30 - 19:30 (pon - pet)
i prema dogovoru

Kontakt

cross